Sebariadenie a manažérska etika (2. - 3. kapitola)

Predložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Obsah rozširujúceho modulu je tvorený piatimi kapitolami.
Publikácia Sebariadenie a manažérska etika 2 ponúka kapitoly č.2 - 3, ktoré sa venujú témam:
• organizácia vlastnej práce a organizovanie svojho času, predchádzanie nežiaducej záťaži vyvolanej stresom,
• problematika manažérskej etiky a stotožnenie sa s organizáciou.

Autori: 
Adriana Lančaričová, Jarmila Verbovská, Edita Pavúrová, Zuzana Madarasová, Eva Frišová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1457-3
Rok vydania: 
2020
Rozsah: 
41s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 02_sebariadenie_kap._02-03.pdf621,85 KB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Mgr. Mária Pappová
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Aktívne učenie sa
Oblasť vzdelávania 2: 
VPZ - akreditovaný vzdelávací program pre vedúcich PZ