Sebariadenie a manažérska etika 1 (1. kapitola)

Predložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Obsah rozširujúceho modulu je tvorený piatimi kapitolami.
Publikácia Sebariadenie a manažérska etika 1 ponúka kapitolu č.1, ktorá sa venuje:
• problematike rozvoja emocionálnej zrelosti vedúceho zamestnanca, predchádzaniu syndrómu vyhorenia a jeho príčinám, predchádzaniu sociálno-patologických prejavov v správaní a ďalších negatívnych javov, využitiu osobnostných predpokladov v riadení školy.

Autori: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD., Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1456-6
Rok vydania: 
2020
Rozsah: 
54s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 01_sebariadenie_kap._01.pdf916,4 KB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PhDr. Jarmila Verbovská
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Aktívne učenie sa
Oblasť vzdelávania 2: 
VPZ - akreditovaný vzdelávací program pre vedúcich PZ