Rozvíjanie podnikateľských zručností žiakov Trenčianskeho kraja

Dňa 20. 9. 2018 sa učitelia stredných škôl Trenčianskeho kraja zaoberali problematikou rozvoja podnikateľských zručností. V rámci odborného seminára sa pod odborným vedením skúsených lektorov venovali problematike finančného riadenia podnikateľskej činnosti. Učitelia, ktorí sa aktívne venujú rozvoju podnikateľských kompetencií žiakov, mali možnosť vymeniť si skúsenosti a získali informácie o projekte zameranom na podnecovanie inovatívnych nápadov z oblasti sociálneho podnikania, ktoré má – ako nová oblasť podnikania zameraného na sociálne a spoločenské ciele – nevyužitý potenciál nielen na Slovensku, ale i v celej Európe.