Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra Prešov navštívil minister školstva

Dnes 3. 9. 2020 sa na pôde RP MPC Prešov uskutočnilo stretnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga so zamestnancami regionálneho pracoviska MPC Prešov s účasťou generálnej riaditeľky MPC Márie Rychnavskej. Stretnutie sa nieslo v priateľskej a konštruktívnej atmosfére, počas ktorého sa spoločne diskutovalo o možných návrhoch v oblasti ďalšieho vzdelávania a konkrétnej pomoci školám a školským zariadeniam. Pedagogickí zamestnanci na podnet ministra školstva pripravia návrhy týkajúce sa uvedených oblastí s ohľadom na regionálne špecifiká.