Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch

Aktuálny vývoj spoločnosti, vedy a techniky si vyžaduje, aby aj učitelia prírodovedných predmetov postupne menili klasické formy, metódy a prístupy k edukačnému procesu za nové, inovačné. Medzi vhodné typy vzdelávania patrí aj projektové vyučovanie, ktoré umožňuje žiakom objavovať nové, zaujímavé spojitosti prírodovedných predmetov s praktickým životom a vedie ich k samostatnému, aktívnemu prístupu k učeniu.

Autori: 
PaedDr. Marcela Pjatková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1426-9
Rok vydania: 
2017
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
RNDr. Jana Vargová
Kód projektu: 
Verejná publikácia: