Príručka k spracovaniu údajov prostredníctvom internetovej aplikácie: Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 na rok 2021 (MŠ, ZŠ, SŠ)