Pracovné výkazy - vzor platný od 01.01.2022

.

Dátum platnosti: 
sobota, 1. január 2022
Platnosť dokumentu: 
dokument je platný
Projekt: 
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)