Pozvánka na seminár s panelovou diskusiou

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) Bratislava v spolupráci s Ústavom politických vied SAV organizujú dňa 3. októbra 2018 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií (CVTI), Lamačská cesta 8/A, Bratislava seminár na tému SLOVENSKO PRI VZNIKU ČESKO-SLOVENSKA s viacerými koreferátmi k danej téme.

 

Seminár je určený pre pedagógov základných a stredných škôl, predovšetkým učiteľom dejepisu a občianskej náuky.

Nevylučuje sa účasť pedagóga a žiakov v rámci seminára z dejepisu a občianskej náuky vo 4. ročníku SŠ.

Prílohy: