Oznam o výberovom konaní na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí a učiteľa do systému Európskych škôl na akademický rok 2021/2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí a učiteľa do systému Európskych škôl na akademický rok 2021/2022. Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 16. mája 2021 do 23,59 h. prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk. Bližšie informácie o kritériách a podmienkach prihlásenia sa do výberového konania sú uvedené v prílohách.

Uvedené ponuky sú zverejnené aj na webovom sídle MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) pod záložkou Voľné pracovné miesta, výberové konania MŠVVaŠ SR, výkon práce vo verejnom záujme (link: https://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/).

Prílohy: