Oznam o výberovom konaní na miesto učiteľa v Európskej škole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa do systému Európskych škôl na školský rok 2020/2021.
Uvedená ponuka je zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) pod záložkou Voľné pracovné miesta, Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme, link: www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/.
Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 30. augusta 2020 do 23.59 h prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.