Online prieskum o vyučovaní a využívaní vzdelávacích technológií počas pandémie COVID-19

Cieľom prieskumu je získať informácie o spôsobe vyučovania počas pandémie COVID-19, o využívaní vzdelávacích technológií učiteľmi, o problémoch, s ktorými sa učitelia stretli, o riešeniach, ktoré prijali, a odporúčaniach, s ktorými by sa chceli podeliť. Dotazník je určený učiteľom predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania (deti/žiaci a študenti vo veku 3 až 21 rokov).

Prieskum je k dispozícii v 24 jazykoch a je možné sa doň zapojiť do 31. októbra 2020: www.scientix.eu/covid19-survey. Prístup k dotazníku získate kliknutím na jazyk, ktorý uprednostňujete: SLOVENČINA.

Údaje zozbierané prostredníctvom tohto dotazníka sa použijú výlučne v prísnom súlade s uvedenými cieľmi. Tento dotazník podporuje Scientix, komunita pre vzdelávanie v oblasti vedy v Európe, Amgen Teach a STEM Alliance, a vyvinulo ho partnerstvo EUN Partnership AISBL. Všetky anonymné údaje zozbierané prostredníctvom toho prieskumu budú voľne dostupné na internete (otvorený prístup).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto prieskumu kontaktuje, prosím, p. Giuseppe Mossuti (giuseppe.mossuti@eun.org).

http://www.scientix.eu/covid19-survey##slovakian