Ocenenie za dlhoročnú prácu s talentovanou stredoškolskou mládežou

Pri príležitosti 40. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti si v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzala z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej ďakovný list a plaketu Ing. Zdenka Kovalčíková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie RP MPC Bratislava.

K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme.

Prílohy: