Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II).

Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začalo 5. júna 2020.

Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Školy sa do projektu prihlasujú prostredníctvom:

  1. prihlasovacieho formulára
  2. motivačného listu
  3. štatistickým výkazom podľa typu školy (Výkaz Škol 1-01 o materskej škole / Výkaz Škol 3-01 o základnej škole/Výkaz Škol 4-01 o základnej škole pre žiakov so ŠVVP /Výkaz Škol 2-01 o strednej škole).

Prihlasovacie formuláre:
Materské školy: https://mpc-edu.sk/eform/submit/pop2ms
Základné školy: https://mpc-edu.sk/eform/submit/pop2zs
Stredné školy: https://mpc-edu.sk/eform/submit/pop-ss

Výzva na zapojenie sa škôl do NP PoP II a prílohy (príloha 1 a príloha 2 k výzve NP PoP II) sú zverejnené na webovej stránke MPC, link: https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii-np-pop-ii.