TELEFONICKÉ KONTAKTY

Projektová kancelária Prešov
Priezvisko,meno,titul

Funkcia/Zaradenie v rámci realizácie projektu

telefónne číslo email
Várady Emília, Mgr. vedúca projektovej kancelárie  +421 918 680 864 Kontaktovať osobu mailom
Humeňanská Martina, Mgr. poverená finančná manažérka +421 917 505 146 Kontaktovať osobu mailom
Jankurová Iveta, Ing. finančný manažér   +421 908 674 552 Kontaktovať osobu mailom
Korečková Beáta, Mgr. finančný manažér   +421 908 674 554 Kontaktovať osobu mailom
Orendáč Peter, Ing., Phd. finančný manažér +421 918 540 899 Kontaktovať osobu mailom

 

 

Projektová kancelária  Košice
Priezvisko,meno,titul

Funkcia/Zaradenie v rámci realizácie projektu

telefónne číslo email
Olejárová Miriam, Ing.  vedúca projektovej kancelárie +421 915 806 551 Kontaktovať osobu mailom
Ondrejová Júlia, Mgr. finančný manažér +421 918 540 899 Kontaktovať osobu mailom
Paholok Štefan, Ing. finančný manažér +421 918 596 753 Kontaktovať osobu mailom
Goliašová Zuzana, Ing. finančný manažér +421 917 912 636 Kontaktovať osobu mailom
Najsareková Simona, Mgr. manažér monitorovania +421 918 596 753 Kontaktovať osobu mailom

 

 

Projektová kancelária  Banská Bystrica
Priezvisko,meno,titul

Funkcia/Zaradenie v rámci realizácie projektu

telefónne číslo email
Siheľská Martina, Mgr. vedúca projektovej kancelárie +421 908 674 546 Kontaktovať osobu mailom
Alušíková Zuzana, Mgr. finančný manažér +421 908 674 547 Kontaktovať osobu mailom
Čabalová Andrea, Ing. finančný manažér +421 908 674 548 Kontaktovať osobu mailom
Klimentová Jana, Mgr. finančný manažér +421 908 674 549 Kontaktovať osobu mailom
Lalík Vlastimil, Ing. finančný manažér +421 908 674 550 Kontaktovať osobu mailom