TELEFONICKÉ KONTAKTY

Projektová kancelária Prešov
Priezvisko,meno,titul

Funkcia/Zaradenie v rámci realizácie projektu

telefónne číslo email
Dolíhal Peter, RNDr.

projektový manažér

+421 917 983 813 Kontaktovať osobu mailom
Várady Emília, Mgr. vedúca projektovej kancelárie  +421 918 680 864 Kontaktovať osobu mailom
Jankurová Iveta, Ing. finančný manažér   +421 908 674 552 Kontaktovať osobu mailom
Kmecová Mária, Ing. finančný manažér   +421 908 674 553 Kontaktovať osobu mailom
Korečková Beáta, Mgr. finančný manažér   +421 908 674 554 Kontaktovať osobu mailom
Olejárová Miriam, Ing.  finančný manažér +421 915 806 551 Kontaktovať osobu mailom
Ovsanik Ivana, Mgr. finančný manažér +421 918 453 286 Kontaktovať osobu mailom
Demovičová Lenka, Mgr. manažér monitorovania  +421 905 418 339 Kontaktovať osobu mailom

 

Projektová kancelária  Banská Bystrica
Priezvisko,meno,titul

Funkcia/Zaradenie v rámci realizácie projektu

telefónne číslo email
Siheľská Martina, Mgr. vedúca projektovej kancelárie +421 908 674 546 Kontaktovať osobu mailom
Alušíková Zuzana, Mgr. finančný manažér +421 908 674 547 Kontaktovať osobu mailom
Čabalová Andrea, Ing. finančný manažér +421 908 674 548 Kontaktovať osobu mailom
Klimentová Jana, Mgr. finančný manažér +421 908 674 549 Kontaktovať osobu mailom
Lalík Vlastimil, Ing. finančný manažér +421 908 674 550 Kontaktovať osobu mailom