Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Máj 2021 - Pracovný výkaz SŠ

.

Máj 2021 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Máj 2021 - Pracovný výkaz MŠ

.

Príručka k spracovaniu údajov prostredníctvom internetovej aplikácie: Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 na rok 2021 (MŠ, ZŠ, SŠ)

.

Apríl 2021 - Pracovný výkaz SŠ

.

Apríl 2021 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Apríl 2021 - Pracovný výkaz MŠ

.

Q1/2021 - štvrťročná správa SŠ

.

Q1/2021 - štvrťročná správa ZŠ

.

Q1/2021 - štvrťročná správa MŠ

.