Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Január 2021 - Pracovný výkaz SŠ

.

Január 2021 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Január 2021 - Pracovný výkaz MŠ

.

Usmernenie pre zamestnávateľov a zamestnancov škôl k refundácii mzdy a činnosti zamestnancov zapojených do NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, počas mimoriadneho preruše-nia vyučovania na školách v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19

.

PrílohaVeľkosť
PDF icon usmernenie_k_implementacii_nppop.pdf300,18 KB
Metodické usmernenie upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta (MŠ, ZŠ, SŠ)

.

Q4/2020 - štvrťročná správa SŠ

.

Q4/2020 - štvrťročná správa ZŠ

.

Q4/2020 - štvrťročná správa MŠ

.

December 2020 - Pracovný výkaz SŠ

.

December 2020 - Pracovný výkaz ZŠ

.