Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Metodické usmernenie upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta (MŠ, ZŠ, SŠ)

.

Q4/2020 - štvrťročná správa SŠ

.

Q4/2020 - štvrťročná správa ZŠ

.

Q4/2020 - štvrťročná správa MŠ

.

December 2020 - Pracovný výkaz SŠ

.

December 2020 - Pracovný výkaz ZŠ

.

December 2020 - Pracovný výkaz MŠ

.

November 2020 - Pracovný výkaz SŠ

.

November 2020 - Pracovný výkaz ZŠ

.

November 2020 - Pracovný výkaz MŠ

.