Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Q3/2022 - štvrťročná správa ZŠ a SŠ

.

Q3/2022 - štvrťročná správa MŠ

.

September 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

September 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

September 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

August 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

August 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

August 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Júl 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Júl 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.