Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Marec 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Február 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Február 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Február 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Január 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Január 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Január 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Pracovné výkazy - vzor platný od 01.01.2022

.

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce platný od 01.01.2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podstatné zmeny:

  • neprekladanie dochádzky zamestnancov škôl,
  • možnosť výberu formulára pracovného výkazu (akceptujeme aj nový tzv. „zjednodušený formulár pracovného výkazu“),
  • doplnenie usmernenia k dokladovaniu účasti na vzdelávaní.
Q4/2021 - štvrťročná správa SŠ

.