Kontakty na zamestnancov NP PoP

Vedúci projektovej kancelárie

Kontakty
Telefón: 
+421 917 516 192

Finančný manažér

Kontakty
Telefón: 
+421 917 341 970

Finančný manažér

Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 649

Finančný manažér

Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 650

Finančný manažér

Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 659

Manažér monitoringu

Kontakty
Telefón: 
+421 917 397 034

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 918 246 572

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 341 970

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 510 219

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 367 591

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 918 416 878

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 510 220

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 367 591

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 907 407 437

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 984 002

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 516 193

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 918 246 606

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 907 407 304

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 908 674 551

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 905 931 065

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 455

Administratívny pracovník

Kontakty
Telefón: 
+421 917 912 628