Administracia

DOKUMENTY PLATNÉ OD 1.7.2022

oznamenie_o_zmene_nazvu_organizacie.pdf

sumarne_prehlady_ms.zip

sumarne_prehlady_zs.zip

sumarne_prehlady_ss.zip

cestne_prehlasenie_skoly_pocet_ziakov_zs.docx

cestne_prehlasenie_o_velkosti_ms.docx

doklady_k_prijatiu.zip

sprava_z_navstevy_rodiny.zip

Zoznam zamestnancov

zoznam_au_pop.zip

zoznam_zamestnancov_pop.zip

zoznam_zamestnancov_pop.zip

 

 

 

 

 

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce - platný od 01.01.2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podstatné zmeny:

  • neprekladanie dochádzky zamestnancov škôl,
  • možnosť výberu formulára pracovného výkazu (akceptujeme aj nový tzv. „zjednodušený formulár pracovného výkazu“),
  • doplnenie usmernenia k dokladovaniu účasti na vzdelávaní.

priloha_c_1_zivotopis.doc
priloha_c_2_zjednoduseny_formular_pracovneho_vykazu_pre_np_pop.zip (platný do 31.3.2022)
priloha_c_2_zjednoduseny_formular_pracovneho_vykazu_pre_np_pop.zip (platný od 1.4.2022)
priloha_c_4a_cv_nppopii_cestne_vyhlasenie_np_pop.docx

Procesný postup k refundácii ceny práce PZ a OZ - platný od 01.03.2021 Manuál - znižovanie administratívnej záťaže

 

 

06. 04. 2020 -  Usmernenie k implementácii NP PoP v období trvania mimoriadnej situácie

usmernenie_k_implementacii_nppop.pdf

 

 

 
25. 03. 2020  Metodické usmernenie k Čl. 7 bod 2 písm. a) Zmluvy - NP PoP
 

Administrácia NP PoP - nové stredné školy, základné školy, materské školy

Dokumenty na stiahnutie

Metodické usmernenie upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta

Procesný postup k obsadzovaniu pracovných pozícií PA AUsZZ a členov inkluzívneho tímu v MŠ ZŠ a SŠ.

 

 

Vážení pedagogickí zamestnanci, vážení odborní zamestnanci,

nižšie sa nachádzajú aktuálne pracovné výkazy, vzor dochádzky na každý mesiac (aktuálny mesiac bude vždy pridaný navrch tabuľky)

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Vzory pracovných výkazov - nové

Sumárny prehľad PA - MŠ

Sumárny prehľad AU - MŠ

Sumárny prehľad OZ ŠP - MŠ

Sumárny prehľad OZ ŠŠP - MŠ

Sumárny prehľad PA - ZŠ

Sumárny prehľad AU - ZŠ

Sumárny prehľad OZ ŠP - ZŠ

Sumárny prehľad OZ ŠŠP - ZŠ

Sumárny prehľad PA - SŠ

Sumárny prehľad AU - SŠ

Sumárny prehľad OZ ŠP - SŠ

Sumárny prehľad OZ ŠŠP - SŠ

 

  Vzor dochádzky Kumulatívny výkaz PV  Pedagogický asistent PV  asistent učiteľa PV inkluzívny tím
august 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
júl 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
jún 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
máj 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
apríl 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
marec 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
február 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
január 2023   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
december 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
november 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
október 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
september 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
august 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
júl 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
jún 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
máj 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Apríl 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Marec 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Február 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Január 2022   kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
December 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
November 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Október 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
September 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
August 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Júl 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Jún 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Máj 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Apríl 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Marec 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Február 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Január 2021 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT

 

 

 

 

 

Materské školy Základné školy Stredné školy

Prezenčná listina z návštevy rodiny dieťaťa - PZ MŠ

Prezenčná listina z návštevy rodiny dieťaťa - IT MŠ

Správa z návštevy rodiny dieťaťa - PZ MŠ

Správa z návštevy rodiny dieťaťa - IT MŠ

Prezenčná listina z návštevy rodiny žiaka - PZ ZŠ

Prezenčná listina z návštevy rodiny žiaka - IT ZŠ

Správa z návštevy rodiny žiaka - PZ ZŠ

Správa z návštevy rodiny žiaka - IT ŽS

Prezenčná listina z návštevy rodiny žiaka - PZ SŠ

Prezenčná listina z návštevy rodiny žiaka - IT SŠ

Správa z návštevy rodiny žiaka - PZ SŠ

Správa z návštevy rodiny žiaka - IT SŠ

 

 

 

V štvrťročnej správe sú opísané činnosti, ktoré zamestnanec vykonával v danom štvrťroku, za každý príslušný mesiac samostatne, ak je to relevantné, činnosti uvedené v štvrťročnej správe je možné doplniť aj samostatnou prílohou za podmienky dodržania ochrany osobných údajov (GDPR). Opis činnosti musí byť v súlade s činnosťami oprávnenými na financovanie podľa štandardnej stupnice jednotkových nákladov a v súlade s opisom pracovnej činnosti zamestnanca. Podrobnejšie informácie  na predkladanie Štvrťročnej správy o činnosti sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-prijimatelov-k-predkladaniu-stvrtrocnej-spravy-o-cinnosti/.

Štvrťročná správa o činnosti Materské školy Základné a stredné školy
Q3 / 2023

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q2 / 2023

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q1 / 2023

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q4 / 2022

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q3 / 2022

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q2 / 2022

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q1 / 2022

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q4 / 2021

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q3 / 2021

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q2 / 2021

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q1 / 2021

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

 

Archív 2020

Prílohy k zmluve

 

 

Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce - platný od 01.03.2021

 

 

 

 

V štvrťročnej správe sú opísané činnosti, ktoré zamestnanec vykonával v danom štvrťroku, za každý príslušný mesiac samostatne, ak je to relevantné, činnosti uvedené v štvrťročnej správe je možné doplniť aj samostatnou prílohou za podmienky dodržania ochrany osobných údajov (GDPR). Opis činnosti musí byť v súlade s činnosťami oprávnenými na financovanie podľa štandardnej stupnice jednotkových nákladov a v súlade s opisom pracovnej činnosti zamestnanca. Podrobnejšie informácie  na predkladanie Štvrťročnej správy o činnosti sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-prijimatelov-k-predkladaniu-stvrtrocnej-spravy-o-cinnosti/.

 

 

 

Štvrťročná správa o činnosti Materské školy Základné a stredné školy
Q4 / 2020

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q3 / 2020

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q2 / 2020

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q1 / 2020

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Asistent učiteľa

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Q4 / 2019

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

Sociálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Pedagogický asistent

 

 

 
  Vzor dochádzky Kumulatívny výkaz PV  Pedagogický asistent MŠ PV  Inkluzívny tím MŠ PV  Pedagogický asistent ZŠ

PV  Inkluzívny tím ZŠ

December 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
November 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Október 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
September 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
August 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Júl 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Jún 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Máj 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Apríl 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Marec 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Február 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA PV AU PV IT
Január 2020 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ
December 2019 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ
November 2019 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ
Október 2019 vzor dochádzky kumulatívny výkaz PV PA MŠ PV IT MŠ PV PA ZŠ PV IT ZŠ