Štatút Rómského vzdelávacieho centra Prešov

Rómske vzdelávacie centrum Prešov je integrálnou súčasťou RP MPC Prešov, ale má celoslovenskú pôsobnosť.

Dokument - súbor: 
Dátum platnosti: 
piatok, 1. apríl 2016
Typ dokumentu: 
Platnosť dokumentu: 
dokument je platný