MPC už podpísalo zmluvy o spolupráci s vyše 700 školami

Do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  je v tejto fáze zapojených cca 1 000 škôl. Proces podpisovania zmlúv o spolupráci so školami a zriaďovateľmi bol najnáročnejší počas prvých dvoch týždňov, keď na generálne riaditeľstvo MPC prichádzali denne desiatky zmlúv.

Aktuálne sú podpísané zmluvy s 98 % MŠ a ZŠ, ktoré mohli vstúpiť do národného projektu už v prvej fáze. Niektoré stredné školy čakajú na súhlas zriaďovateľa, preto zmluvy podpísané so stredným školami sú na úrovni 67 %.

Uzavreté zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, po ich zverejnení môžu školy obsadzovať pozície pedagogických asistentov a členov inkluzívnych tímov.

Graf 1: Prehľad o počte prijatých zmlúv za sledované obdobie

 

Graf 2: Prehľad o počte zapojených škôl a nimi podpísaných zmlúv za sledované obdobie