MPC a ŠPÚ prezentovali spoločný národný projekt PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom predstavilo 29. septembra 2020 začínajúci národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Hlavným cieľom NP TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia štátnych, verejných a neziskových organizácií, ktorí sa venujú problematike vzdelávania. V rámci vystúpenia jednotlivých referujúcich bol prezentovaný projekt, ako aj možnosti zapojenia sa externých expertov do jeho aktivít.

Prezentácia sa konala prezenčne v priestoroch MPC v Bratislave a súčasne bola prenášaná do online prostredia. Celkovo sa prezentácie zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z celého Slovenska (z nich 33 prezenčne a 60 online).

Zúčastnení prejavili záujem zapojiť sa do projektu. Najviac rezonovala téma aktívnej spolupráce a výmeny skúseností. Účastníci prejavili spokojnosť s priebehom podujatia, ako aj s ponukou na spoluprácu a ocenili otvorenosť diskusie.

 

 

Prílohy: