Metodicko-pedagogické centrum pokračuje v činnosti bez prerušenia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v prvom rade Vám prajeme do nového roka 2021 hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, rodinnej aj pracovnej pohody.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v roku 2021 vo svojej činnosti bez prerušenia vzdelávania v už otvorených skupinách rôznych druhov schválených programov vzdelávania. Zároveň pokračuje aj v organizovaní atestácií a poskytovaní odborno-metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Počas trvania mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa budú všetky aktivity realizovať online formou.

Z aktuálnej ponuky vzdelávania prístupnej na https://.archiv.mpc-edu.sk/cinnost-metodicko-pedagogickeho-centra-v-roku-2021 sa v januári 2021 uskutočnia prvé stretnutia v 9 nových skupinách základného modulu funkčného vzdelávania. Od februára sa postupne začne vzdelávanie aj v 12 nových skupinách rozširujúcich modulov programu funkčného vzdelávania. Prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC bude v priebehu januára možné prihlasovanie na kvalifikačné vzdelávanie pre pedagogických asistentov.

Od nového roka si budete môcť vybrať aj z ponuky 8 inovačných vzdelávaní, ktoré MPC realizuje v rámci národného projektu Teachers, link: https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania-inovacne .