Metodické usmernenie upravujúce zachovanie lehoty na vytvorenie a obsadenie pracovného miesta (MŠ, ZŠ, SŠ)

.

Dátum platnosti: 
piatok, 18. december 2020
Platnosť dokumentu: 
dokument je platný
Projekt: 
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (NP POP)
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)