Manuál na predkladanie dokladov na refundáciu ceny práce platný od 01.01.2022

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podstatné zmeny:

  • neprekladanie dochádzky zamestnancov škôl,
  • možnosť výberu formulára pracovného výkazu (akceptujeme aj nový tzv. „zjednodušený formulár pracovného výkazu“),
  • doplnenie usmernenia k dokladovaniu účasti na vzdelávaní.
Dátum platnosti: 
sobota, 1. január 2022
Platnosť dokumentu: 
dokument je platný
Projekt: 
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)