Kontakt na učiteľov profesijného rozvoja

Primárne karty

Meno Aprobácia Mobil Kontaktovať e-mailom
PaedDr. Darina Bačová, PhD. etická výchova, pedagogika, slovenský jazyk a literatúra +421 915 881 642 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Jozef Bernát učiteľstvo pre 1. stupeň +421 918 409 791 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Eva Bruteničová predškolská pedagogika +421 917 202 177 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Elena Cinová učiteľstvo pre 1. stupeň +421 905 734 994 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Zsuzsanna Csintalan učiteľstvo pre 1. stupeň Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková etická výchova, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 917 131 406 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Alica Dragulová, PhD. geografia, telesná a športová výchova Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Štefan Dragúň etická výchova, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 370 984 Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Maroš Dvorský dejepis, slovenský jazyk a literatúra +421 918 402 672 Kontaktovať osobu mailom
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA biológia, slovenský jazyk a literatúra +421 917 739 338 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Zuzana Farkašová výtvarná výchova Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Szilárd Fecsó maďarský jazyk, výtvarná výchova +421 917 912 648 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Ľuboslava Ferčíková fyzika, matematika +421 917 202 250 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Vladimír Figel odborné predmety – strojárstvo +421 907 398 877 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Eva Frišová občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 905 683 728 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Erika Fryková biológia, geografia +421 917 367 605 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Marek Gaj, PhD. rusínsky jazyk a literatúra, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 371 563 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Slávka Gécová biológia, výtvarná výchova +421 917 202 559 Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Darina Gogolová, PhD. estetická výchova, etická výchova, pedagogika +421 917 202 715 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Adriana Gondová učiteľstvo pre 1. stupeň Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Monika Gregušová anglický jazyk, matematika, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 341 967 Kontaktovať osobu mailom
Ing. František Greif odborné predmety +421 917 131 850 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Mária Hitríková odborné predmety – ekonomické vedy +421 917 367 588 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Jana Hnatová, PhD. chémia, informatika, matematika Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Ján Husár, PhD. slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova Kontaktovať osobu mailom
Ing. Miroslava Jakubeková informatika, odborné predmety – ekonomické vedy +421 907 371 374 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Beáta Juráková dejepis, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra +421 335 983 714 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Drahoslav Knapík informatika, odborné predmety +421 917 912 640 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Tatiana Komanová učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 462 524 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Ľubica Korečková nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra +421 917 516 197 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Dagmar Koštrnová pedagogika pre mentálne postihnutých, špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 907 405 123 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Marcel Kurty pedagogika pre mentálne postihnutých, učiteľstvo pre 1. stupeň Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Adriana Kvetková učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 291 179 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Iveta Labjaková anglický jazyk, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 202 500 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Adriana Lančaričová estetická výchova, slovenský jazyk a literatúra +421 918 401 464 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Vladimír Laššák, PhD. odborné predmety – ekonomické vedy, odborné predmety – strojárstvo +421 917 537 208 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Zuzana Madarasová etická výchova, občianska náuka, pedagogika +421 907 871 795 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Andrea Makišová učiteľstvo pre 1. stupeň, vychovávateľstvo +421 907 402 112 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Jana Medvecová fyzika, technická výchova +421 517 565 147 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. predškolská pedagogika +421 917 370 835 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Oľga Nestorová občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 917 203 782 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Mária Oľšavská psychológia, ruský jazyk +421 917 912 635 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Mária Onušková dejepis, slovenský jazyk a literatúra +421 917 204 243 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Jana Paleschová predškolská a elementárna pedagogika +421 917 912 641 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Mária Pálinkáš anglický jazyk, učiteľstvo pre 1. stupeň +421 917 371 460 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Mária Pappová filozofia, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 905 200 036 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Anna Pávová anglický jazyk, nemecký jazyk Kontaktovať osobu mailom
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD. odborné predmety Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Emília Petrovská predškolská pedagogika +421 917 505 138 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Mgr. Mária Pirkovská odborné predmety – elektrotechnika, pedagogika pre mentálne postihnutých, vychovávateľstvo +421 917 132 219 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Monika Popluhárová anglický jazyk, informatika, telesná a športová výchova +421 917 204 891 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Eva Pupíková, PhD. pedagogika, predškolská pedagogika +421 917 370 973 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Marta Remetová chémia +421 917 912 663 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Eva Rusnáková fyzika, matematika Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Viera Šándorová učiteľstvo pre 1. stupeň, výtvarná výchova +421 917 912 631 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Beáta Šenkárová fyzika, informatika, matematika +421 917 371 354 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Štefan Šiška špeciálna pedagogika Kontaktovať osobu mailom
Ing. Miloš Škatulár odborné predmety +421 917 912 628 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Mária Šnídlová chémia, matematika +421 917 912 666 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Janka Strnisková biológia, chémia, technická výchova Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Eva Suchožová etická výchova, psychológia, ruský jazyk +421 918 246 600 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Anna Šurinová fyzika, technická výchova +421 917 516 196 Kontaktovať osobu mailom
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. odborné predmety – pedagogické vedy +421 917 912 660 Kontaktovať osobu mailom
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP informatika, odborné predmety – elektrotechnika +421 917 462 007 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra +421 917 505 154 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Teťana Ustohalová pedagogika pre mentálne postihnutých, psychológia, ruský jazyk +421 917 912 627 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. manažment školy, odborné predmety – spracúvanie dreva +421 917 912 674 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Dana Váňová fyzika, informatika, matematika Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Renáta Varhoľáková estetická výchova, pedagogika, predškolská pedagogika +421 917 462 918 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA hudobná výchova, pedagogika, umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ Kontaktovať osobu mailom
PhDr. Jarmila Verbovská etická výchova, psychológia, ruský jazyk +421 917 912 645 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Jana Verešová, PhD. pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo +421 917 369 394 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. anglický jazyk, geografia, ruský jazyk +421 917 370 984 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Ing. Vladimír Výboh informatika, náboženská výchova, odborné predmety – elektrotechnika +421 917 347 108 Kontaktovať osobu mailom
PaedDr. Darina Výbohová, PhD. fyzika, technická výchova +421 907 888 261 Kontaktovať osobu mailom
RNDr. Mária Vydrová chémia, etická výchova, fyzika +421 918 673 408 Kontaktovať osobu mailom
Mgr. Gabriela Zábušková etická výchova, pedagogika, slovenský jazyk a literatúra, vychovávateľstvo Kontaktovať osobu mailom