Inovácie na pôde školy určia budúcnosť našej krajiny

Seminár pre riaditeľov stredných škôl poskytne inšpiráciu aj priestor na diskusiu.

Jednou z cieľových skupín národného projektu inovujme.sk sú stredné školy. Projekt im ponúka inovačné workshopy rozvíjajúce kreativitu, inovatívne myslenie a prezentačné zručnosti študentov. Už po druhýkrát reprezentanti národného projektu predstavia workshop zástupcom stredných škôl na dvojdňovom inovačnom seminári. Okrem toho ich čaká ďalší zaujímavý program zložený z niekoľkých prezentácií, prednášok a diskusií. Seminár vznikol so zámerom ponúknuť inšpiráciu založenú na pozitívnych príkladoch z praxe a otvoriť konverzáciu na tému moderného vzdelávania. Cieľom podujatia je tiež získať spätnú väzbu od riaditeľov a učiteľov na inovačný workshop a vytvoriť pôdu pre networking pedagogickej praxe.

Seminár sa bude konať v hoteli Satel v Poprade od 4. do 5. októbra 2018. Program uvedie zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Artur Šturmankin a prvou prednášajúcou bude riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja z Metodicko-pedagogického centra Darina Výbohová s prezentáciou nazvanou Riadenie inovatívnej školy. V priebehu dvoch dní budú na podujatí pokryté viaceré aspekty vzdelávania. Peter Bologa, riaditeľ Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, bude hovoriť o tom, čo znamená byť Inovatívnym riaditeľom a Jana Kušnírová z Ekonomickej univerzity v Bratislave zasa predstaví ocenenie Inovatívny učiteľ.

Štvrtkové popoludnie bude venované inovačnému workshopu, ktorý povedie Artur Šturmankin: „Je pre nás dôležité, aby si vedenie škôl vyskúšalo inovačný workshop na vlastnej koži. Počas piatich hodín účastníkov prevedieme inovačným procesom, uvedieme niekoľko príkladov z podnikateľskej praxe, ktorými inšpirujeme študentov, a ukážeme im techniku generovania nových nápadov.“ Národný projekt inovujme.sk organizuje inovačné workshopy na stredných školách a univerzitách po celom Slovensku. Od riaditeľov škôl aj samotných študentov majú lektori výbornú spätnú väzbu a „objednávky“ na workshop už na niekoľko mesiacov vopred. Tím lektorov z inovujme.sk navštívi v šesťročnom trvaní projektu 240 stredných škôl.

Piatkové predpoludnie patrí zástupcom SIEA. Odštartuje ho Artur Bobovnický s prednáškou nazvanou Inovuj alebo zomri, po ňom bude František Kozmon hovoriť o tom, čo si vyžaduje Zmýšľanie inovátora v pedagogickej sfére, a Tomáš Varadínek predstaví všetky aktivity národného projektu inovujme.sk. Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy, prinesie na podujatie prezentáciu Energeticky efektívna škola. Popoludnie druhého dňa bude mať pod palcom Zdenka Osvaldová s Inovatívnou školou a Burzou skúseností. Účastníci sa tak môžu podeliť o dojmy zo seminára, dať spätnú väzbu prezentujúcim a vymeniť si skúsenosti z dennej praxe.

 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.

Prílohy: