Informácia o priebežnom počte zapojených škôl do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II)

Metodicko-pedagogické centrum uzavrelo dňa 31. 07. 2020 hodnotenie škôl prihlásených na základe výzvy na zapojenie materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Záujem o uplatňovanie inkluzívnej vzdelávacej podpory pre deti a žiakov svojím prihlásením deklarovalo celkom 1 287 materských, základných a stredných škôl.

Na základe kritérií na posúdenie obsahov motivačných listov vytvorila hodnotiaca komisia zoznam škôl, ktoré budú zapojené do projektu. Alokácia finančných prostriedkov na PoP II v tomto štádiu umožnila zaradiť do jeho realizácie 983 škôl (260 materských, 645 základných a 78 stredných škôl).

Národný projekt tak školám umožní obsadiť 3 011 pracovných pozícií, z toho 2 133 pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a 878 členov inkluzívneho tímu, čo predstavuje 75 % z požadovaného počtu.

Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 uskutoční prepočet čerpania finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy zo zoznamu nezapojených škôl.

Metodicko-pedagogické centrum bude priebežne zverejňovať všetky aktuálne informácie na svojom portáli www.mpc-edu.sk.

Prílohy: