Február 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Dátum platnosti: 
streda, 26. január 2022
Platnosť dokumentu: 
dokument je platný
Projekt: 
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)