EUROPEANA 2020 - súťaž v oblasti vzdelávania

Súťaž v oblasti vzdelávania Europeana 2020 je organizovaná v spolupráci s novou kampaňou 2020 STEM Discovery Campaign a pozýva učiteľov základných a stredných škôl zo všetkých oblastí vzdelávania na účasť hľadať inovatívne spôsoby využívania digitálneho priestoru, ktorý Europeana ponúka. Cieľom súťaže je prezentovať vyučovanie v digitálnom prostredí a podeliť sa o skúsenosti s ostatnými zúčastnenými. Súčasní partneri 2020 STEM Discovery Campaign apelujú na kolektívne snaženie zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19 a vyzývajú všetkých, ktorí môžu prispieť k organizácii online vzdelávania, aby zverejňovali svoje webináre, čety, diskusie, kvízy a podobne. Europeana 2020 chce podporiť všetkých učiteľov objavujúcich nové, zaujímavé spôsoby zapájania žiakov do online vzdelávania a pravidelne zverejňovať a aktualizovať užitočné tipy z tejto výučby. Na podporu všetkých škôl a učiteľov budú k dispozícii zoznamy online nástrojov využiteľné vo virtuálnom prostredí, už dnes je prístupná a využiteľná online databáza spolu s aplikáciami Europeana Collections, na blogu Teaching with Europeana je možné nájsť prípravy vyučovacích hodín a návody ich implementácie od učiteľov, ktoré ich čiastočne alebo úplne realizovali vo virtuálnom prostredí.        

Súčasná situácia je v každej krajine odlišná a rýchlo sa mení, a preto odporúčame rešpektovať rozhodnutia vydané lokálnymi autoritami a rozhodnutia organizovať online aktivity ponechávame na vás. Napriek tomu sme presvedčení, že nadišiel čas učiť sa spoločne v online prostredí, testovať nové nástroje a rozvíjať digitálne zručnosti u žiakov i učiteľov.

Online podpora dostupná pre účastníkov 

Organizátor kampane STEM 2020, Scientix – komunita pre prírodovedné vzdelávanie v Európe, ponúka podporu učiteľom pre online vzdelávacie aktivity a poskytuje prístup do online učebne Scientix, v ktorej sa môžu zúčastniť súťaže Europeana Education Competition 2020. Pokyny a rozvrh používania online učebne Scientix je možné nájsť na stránke Stem Discovery Campaign.

Podmienky, ako sa zúčastniť súťaže a kedy je potrebné odoslať svoj príspevok, nájdete na stránke Europeana Education Competition 2020: https://teachwitheuropeana.eun.org/europeana-education-competition-2020/