Dúhový kolotoč na rozprávkovú tému

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského vekuDúhový kolotoč sa vďaka dlhoročnej tradícii teší záujmu detí, učiteliek i rodičov. Každoročne ju organizuje regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici. V roku 2020 sa uskutočnil 14. ročník súťaže na tému „Kde bolo, tam bude...“ Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Dúhový kolotoč sa v roku 2020 uskutočnil v situácii súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19. Priebeh a vyhodnotenie súťaže sa preto prispôsobili požiadavkám na ochranu pred ochorením. Z tohto dôvodu organizátori zvolili vyhodnotenie a ocenenie úspešných prác jednotlivcov a skupín bez osobnej prítomnosti ocenených. Celkovo sa do súťaže zapojilo 75 materských škôl a odborná komisia posudzovala 307 prác. V období od 30. novembra 2020 do 4. decembra 2020 organizátori vystavili v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica 80 vybratých prác.

Odbornú komisiu tvorili: PaedDr. Ján Husár, PhD., Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., Mgr. Lucia Pašková, PaedDr. Jarmila Jakálová, Bc. Ivona Benedeková.

OCENENÉ PRÁCE 14. ROČNÍKA SÚŤAŽE DÚHOVÝ KOLOTOČ

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI:
MŠ Obrancov mieru 400/51, Rajec
MŠ Veterná, Námestovo
MŠ Skalité - Ústredie 632, Skalité
MŠ Puškinova 3A, Žilina
MŠ Selčianska cesta 114, Selce
ZŠ s MŠ Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
MŠ 1. mája 161/1 Zvolen
KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI – DETI Z MŠ SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI:
Súkromná ŠMŠ Slnečná 34, Banská Bystrica
KATEGÓRIA SKUPINOVÁ PRÁCA DETÍ:
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
CENA PRIMÁTORA MESTA:
MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica
CENA RIADITEĽKY RP MPC V BANSKEJ BYSTRICI:
MŠ Školská 1260/4, Tornaľa
CENA POROTY ZA PEDAGOGICKÝ PRÍSTUP:
PaedDr. Andrea Šimurdová, Marta Koričárová, Soňa Gelačáková, Mgr. Katarína Gomolová, Mária Buryová, Ľubica Lašová MŠ Skalité – Ústredie 632, Skalité

Prílohy: