Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa

Odborný seminár Detašovaného pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Nitre 23. apríla 2018 poskytol učiteľom možnosti využitia konkrétnych diagnostických nástrojov v pedagogickej praxi nielen v teoretickej rovine, ale aj v praktickej oblasti, napríklad korektne formulovaných otázok, špičkovo projektovaných testov, správne hierarchizovaných, vetvených a obsahovo, lexikálne vhodne sýtených pojmových máp.

Na odbornom seminári sa zúčastnili učitelia základných a stredných škôl z Nitry a Nových Zámkov. Seminár je novinkou v ponuke neakreditovaných aktivít v DP MPC v Nitre. Vyjadrenia prvých účastníkov motivujú lektorku Mgr. Máriu Pappovú, zástupkyňu riaditeľky pre pedagogické činnosti, k jeho stálemu zaradeniu do portfólia neakreditovaných vzdelávacích podujatí.

„Školenie bolo pre mňa skvelou analýzou mojej práce ako učiteľa, kde som mal možnosť pochopiť teóriu toho, čo robím často nevedome,“ zhodnotil seminár Mário Šturdík z Reedukačného centra vo Vrábľoch. Naďa Poláková a Adriana Šajtošová z Katolíckej spojenej školy v Nových Zámkoch pozitívne zhodnotili objasnenie priebehu diagnostiky a jej vyhodnotenia. Ocenili otvorenosť Márie Pappovej voči všetkým otázkam, na ktoré zrozumiteľne odpovedala. „Dozvedeli sme sa veľa nových vecí, ale čo je najdôležitejšie, mali sme aj možnosť si ich prakticky odskúšať,“ zhrnuli skúsenosti zo seminára účastníci vzdelávania.

pondelok, 30. apríl 2018 - 0:00