Deň učiteľov

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,

blíži sa deň, kedy si častejšie ako inokedy spomíname na tých, ktorí nás v procese učenia sa sprevádzali alebo sprevádzajú. Za seba, vyslovím dve mená, jedno Marko Skurka, učiteľ, ktorý ma učil matematiku na gymnáziu v Krompachoch, a vďaka ktorému som sa stala učiteľkou matematiky a druhé meno je Miluška Kušníriková, s ktorou som ako mladučká pani učiteľka začala viesť základná školu na Dneperskej ulici v Košiciach, aj tá bola mojou učiteľkou, ale nazvala som ju, učiteľkou v dospelosti. DAKUJEM Vám.

V súčasnosti si veľmi uvedomujeme ako dôležité je povolanie učiteľ. Tým, že pracujem v Metodicko-pedagogickom centre, mojimi kolegami sú tiež učitelia, ktorí vzdelávajú a poskytujú poradenstvo učiteľom v školách. Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov vyslovujem jedno veľké ĎAKUJEM všetkým Vám, tak mojim kolegom ako aj učiteľom vo všetkých kútoch Slovenska, za Vašu obetavú prácu, ktorú venujete deťom a žiakom, a želám Vám, najmä v tomto období, veľa, veľa zdravia, radosť z práce, ktorú robíte, veľa tvorivých nápadov a vnútornú silu na rozdávanie tým, s ktorými sa denno-denne stretávate, a to sú deti a žiaci.

DAKUJEME Vám, páni učitelia.

Bratislava 18. 3. 2021
Mária Rychnavská, generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra