Tvorba úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra (DP MPC) v Žiline pripravilo pre učiteľov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania odborný seminár zameraný na zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov. Podujatie sa uskutočnilo 31. augusta 2017 v Liptovskom Mikuláši.

pondelok, 25. september 2017 - 0:00