Neformálne vzdelávanie - šanca pre predškolákov mimo vzdelávacieho systému