Medzinárodná konferencia o prevencii extrémizmu v školskom prostredí

Metodicko-pedagogické centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje dňa 16. októbra 2017 v hoteli Sorea Regia v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Vzdorujeme extrémizmu.  

 

Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu Vzdorujeme extrémizmu (Challenging Extremism) v rámci programu Erasmus+. Jej cieľom je prezentovať domáce a zahraničné skúsenosti z vyučovania etických aspektov zameraných na prevenciu extrémizmu v školskom prostredí. Príklady dobrej praxe spracované ako didakticko-metodický materiál pre učiteľov základných škôl predstavia okrem slovenských učiteľov aj partneri z Veľkej Británie a Nemecka.

Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

piatok, 29. september 2017 - 0:00