Ako zážitkovo učiť environmentálnu výchovu

Schopnosť zážitkovo vzdelávať a učiť v súvislostiach by mala byť základom práce každého dobrého učiteľa. Získať a ďalej rozvíjať túto kompetenciu môžu učitelia aj formou ďalšieho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania.

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) pripravilo pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl sériu bezplatných vzdelávacích podujatí s cieľom prezentovať možnosti, ako zážitkovo učiť environmentálnu a globálnu výchovu. „Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby súčasní žiaci pochopili príčiny a následky zmeny klímy a environmentálnej migrácie a aby si uvedomili súvislosti medzi vlastným konaním a globálnymi zmenami. Tieto témy nie sú jednoduché a je dôležité, aby ich učitelia vedeli podať formou, ktorá žiakov zaujme. Počas školenia im ponúkneme niekoľko spôsobov, ako na to,“ uviedla projektová manažérka SCKR Klára Tóthová.

štvrtok, 14. september 2017 - 0:00