Činnosti regionálnych pracovísk vrátane detašovaných v mesiaci november 2020