Činnosti regionálnych pracovísk vrátane detašovaných v mesiaci marec 2021