Činnosti regionálnych pracovísk vrátane detašovaných v mesiaci január 2021