Činnosti regionálnych pracovísk vrátane detašovaných v mesiaci február 2021