Činnosti regionálnych pracovísk vrátane detašovaných v mesiaci december 2020