Blížiaci sa seminár Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) v Prešove a detašované pracovisko MPC v Košiciach organizujú dňa 26. septembra 2018 v priestoroch veľkej auly RP MPC, Tarasa Ševčenka 11, Prešov a dňa 27. septembra 2018 v priestoroch historickej auly Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice seminár s panelovou diskusiou predovšetkým pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky s názvom Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť.

Seminár bude zameraný na významnú osobnosť slovenskej politiky Milana Hodžu i na tému extrémizmu a holokaustu. Odborné témy zastrešia experti z Ústavu politických vied SAV, Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry, Filozofickej fakulty UK Bratislava, zo ZŠ a SŠ.

Okrem prednášok a panelovej diskusie budú súčasťou seminára aj informácie o literárnych súťažiach súvisiacich s osobnosťou Milana Hodžu, premietanie dokumentárnych filmov a výstava.

Zúčastnení pedagógovia dostanú ako knižný dar zaujímavé a hodnotné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV a Múzea židovskej kultúry.

Prílohy: