Aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva aj v MPC

Dňa 18. 9. 2020 sa v areáli MPC uskutočnilo v rámci Týždňa dobrovoľníctva podujatie pod záštitou Nadácie Pontis. Dobrovoľníci z Národnej banky Slovenska v počte 59 zamestnancov vyčistili a natreli oplotenie objektu MPC.

Aktivita je súčasťou akcie s názvom Naše mesto s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej cieľom je vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť naše mestá. Zapájajú sa dobrovoľníci z rôznych firiem, zamestnanci bánk i študenti a zamestnanci stredných a vysokých škôl a iných subjektov.