Ako písať a realizovať malé školské projekty

Malé školské projekty predstavujú v súčasnosti grantové príležitosti pre školy a ich učiteľov získať na skvalitnenie vyučovacieho procesu a inovácie vo vyučovaní bez veľkej administratívnej záťaže malé granty do výšky niekoľko tisíc eur od rôznych nadačných fondov. Pre mnohých učiteľov je úspešné napísanie a následná realizácia projektu novou skúsenosťou, na ktorú zatiaľ neboli pripravovaní. Metodicko-pedagogické centrum preto aktuálne zaradilo do svojej ponuky vzdelávania v novembri aj dvojdielny webinár Manažment malých školských projektov, ktoré absolvovalo prvých 23 učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Na podujatí sa učitelia oboznámili so základnými krokmi potrebnými na vytvorenie projektového návrhu a spracovanie projektovej žiadosti a naučili sa identifikovať časté nedostatky pri spracovaní projektovej žiadosti. V praktickej časti workshopu pracovali učitelia spoločne na formulácii cieľov a identifikátorov úspešnosti projektu. Dôležitou súčasťou webinára boli aj tipy na vytváranie rozpočtových položiek s ohľadom aj na záverečné finančné zúčtovanie a vyhodnotenie projektu, ako aj postrehy a rady na riešenie problémových situácií pri realizácii projektu až po vypracovanie záverečnej správy.

Spracovala: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP