Ako na kritické myslenie?

Kritické myslenie nám pomáha zhodnocovať získané informácie, pozerať sa na skutočnosti z rôznych uhlov pohľadu a rozvíjať argumentačné schopnosti. Kriticky mysliaci žiak si dokáže vybrať  potrebné informácie, vie prijať iný názor a svoj názor dokáže odôvodniť.

Odborný seminár ponúkol  57 pedagogickým zamestnancom možnosť rozvíjať pedagogické kompetencie v kontexte profesijného štandardu v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na projektovanie a realizáciu aplikačných úloh rozvíjajúcich kritické myslenie. Odborný seminár bol realizovaný v ZŠ Hviezdoslavova 1 v Revúcej a v ZŠ s MŠ Školská 1575 v Hriňovej.

Účastníci odborného seminára pracovali napr. s fotografiou, ktorú zhodnocovali z rôznych uhlov pohľadu. Ďalšia z aktivít rozvíjala schopnosť vytvárať si názor na základe myslenia  s dôrazom na hĺbku problematiky. Realizované aktivity účastníci  môžu priamo aplikovať do edukačného procesu.

Okamžitá pozitívna spätná väzba od účastníkov bola dôkazom, že obsah odborného seminára považovali za užitočný.

PaedDr. Adriana Gondová