12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica, v zmysle plnenia Hlavných úloh MPC na rok 2018,  pripravuje  12. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. „Dúhový kolotoč“. Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehliadka výtvarných prác sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.  „ O čom snívam...“ je témou súčasného ročníka. Termín a miesto konania výstavy je od 6.11 – 15.11. 2018 v priestoroch Radnice, v Banskej Bystrici. Prehliadka výtvarných prác bude doplnená digitalizáciou, konkrétnymi zábermi detí v materských školách pri tvorbe produktov detí.

Tešíme sa na Vašu účasť  deti, pani učiteľky,  na Vaše výtvarné práce. Prejavený záujem o podujatie svedčí o tom, že prispieva k rozvoju výtvarnej tvorivosti detí. Veríme, že aj 12.ročník bude úspešný.

PaedDr. Jarmila Jakálová, odborný a organizačný garant podujatia „ Dúhový kolotoč“
RP MPC Banská Bystrica
 

Prílohy: